Europees Centrum voor opleiding olieslachtoffers | VOC Oostende

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-17.30u

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL & BEZOEKERSRUIMTE

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22


Raad van Bestuur:

xxx 2020 xxx uur

Algemene Vergadering:

xxx 2020 xxx uur

Een overzicht van alle nieuwsbrichten kan je hier vinden

 

 


Europees Centrum voor opleiding olieslachtoffers

TIMMY VAN ASSCHE    HLN 13 december 2017

Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren wordt begin volgend jaar het algemeen Europees centrum voor de opleiding van reddingsmedewerkers van olieslachtoffers.

 

“We moeten alert blijven voor mogelijke olierampen op zee, want het scheepvaartverkeer neemt toe”, duidt centrumcoördinator Claude Velter.

Dit jaar zal het Opvangcentrum zo’n 3.700 dieren en vogels verzorgd hebben, een absoluut record. Het centrum geniet bij ons veel respect, maar ook Europa is onder de indruk van de werking. Vanaf 2018 wordt de vzw langs de Nieuwpoortsesteenweg het algemene Europese opleidingscentrum voor hulpverleners van (zee)vogels die het slachtoffer werden van een olieramp. Dit alles gebeurt in het kader van EUROWA, het European Oiled Wildlife Response Assistance Module. Vijftien jaar geleden werd het Opvangcentrum overweldigd door de duizenden olieslachtoffers van de Tricolor. En ook bij de olieramp in de Gentse haven in 2012 speelde het centrum een belangrijke rol.

”Het is de bedoeling dat hulpverleners vanuit heel Europa naar Oostende komen om les te volgen. Alle opleidingen zullen in het Engels plaatsvinden, waardoor we deelnemers van over de hele wereld te hulp kunnen schieten. Onze ligging, centraal in Europa, is uiteraard handig voor de deelnemende cursisten”, vertelt coördinator Claude Velter. “De opleidingen kennen verschillende niveaus. Vooreerst is er een dagopleiding om basishulp te bieden aan olieslachtoffers. Vergelijk het met een klassieke EHBO-opleiding. Bij het tweede niveau wordt dieper ingegaan op de werking van het lichaam van de vogels. Je komt ook meer te weten over de revalidatie. Dan is er nog een derde specialisatieniveau en, tot slot, vierde graad voor leidinggevenden en coördinatoren bij grote rampen. Kijk, het is al even geleden dat we een grote olieramp hebben gehad, zoals de Tricolor of in de haven van Gent. We moeten er vooral voor zorgen dat kennis niet verloren gaat. Chronische olielozingen gebeuren steeds minder, maar het scheepvaartverkeer neemt toe. We moeten waakzaam zijn en gepast kunnen reageren wanneer zich een ramp voordoet. Weet je, tijdens de ramp van het gezonken vrachtschip Flinterstar, in 2015, dreef een grote olievlek van 200km² op onze Noordzee. Duizenden zeevogels zijn toen op het nippertje aan een groot drama ontsnapt.”

Benny Proot       Een met olie besmeurde vogel wordt met veel zorg behandeld.

 

Internationaal congres

Het Opvangcentrum heeft, behalve de kennis en ervaring, nieuwe faciliteiten met 22 vliegkooien en drie zwembaden. Net deze week organiseert het centrum een internationale bijeenkomst met het Global Oiled Wildlife Response System. De elf deelnemende organisaties uit de Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Duitsland delen kennis om olieslachtoffers te helpen.

Van elkaar leren

“De instellingen leren van elkaar. Zo bouwen de Zuid-Afrikanen een nieuw opvangcentrum in Kaapstad. Zo komen bij ons kijken hoe wij het hebben aangepakt”, stelt Velter. “De Duitsers en Engelsen krijgen dan weer minder overheidssteun, en tussen Amerikaanse opvangcentra is er soms concurrentie. Ook wij kunnen daaruit leren om bijvoorbeeld middelen binnen te halen”, aldus Velter.

Praktische indeling

Michael Ziccardi, directeur van het Oiled Wildlife Program aan de universiteit van Californië, is onder de indruk.

”Het Oostendse centrum is een prima voorbeeld van een duidelijke, praktische indeling en werking. Over elke kamer en gang en ieder detail is nagedacht. Dit vormt voor mij een interessante uitstap.”

 Benny Proot  Centrumcoördinator Claude Velter geeft uitleg aan een buitenlandse delegatie.

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-17.30u

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL & BEZOEKERSRUIMTE

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22


Raad van Bestuur:

xxx 2020 xxx uur

Algemene Vergadering:

xxx 2020 xxx uur

Een overzicht van alle nieuwsbrichten kan je hier vinden