Onze patiënten | VOC Oostende

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-21u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22


Onze patiënten

In 1984 zijn we gestart met amper 73 patiënten. Ondertussen krijgen we jaarlijks ongeveer 4000 vogels en wilde dieren over de vloer. 

De belangrijkste oorzaken van opname zijn in respectievelijke volgorde: nestjongen (lente-zomer), breuken en verkeerslachtoffers, inbeslagname (vooral najaar), olieslachtoffers (najaar & winter) & uitgeputte en zieke dieren.

In de lente en de zomer nemen we de rol van ‘surrogaatouder’ op voor nestjongen in nood. Non-stop wordt er dan gepiept, geschreeuwd, gejammerd, gefladderd, gebedeld om eten door de vele merels, huismussen, kauwen, mezen,… maar ook uilen, roofvogels, vleermuizen, steenmarters, egels, konijnen enz...

Ook jongen meeuwen komen in juli volop binnen. Vooral omdat de nestjongen op daken geboren worden, en tijdens het uitvliegen in de straten landen. Ze kunnen nog niet goed vliegen en zijn dus wat hopeloos. 

Tijdens langdurige warme zomers met weinig neerslag en veel zonneschijn worden we wel eens geconfronteerd met het huiveringwekkend beeld van tientallen of honderden zieltogende watervogels. We vinden ze terug in ondiepe waterplassen of vijvers, in moerassen of langs de oevers van sterk vervuilde, traag stromende rivieren. Oorzaak: botulisme.

Maar we zien ook veel steltlopers en veel meeuwen, die bijna dezelfde symptomen hebben, maar op het strand worden gevonden. Het gaat hier om blauwwiervergiftiging. 

In de herfst starten veel vogels hun trektocht naar warmere streken. Verzwakte vogels kunnen hier aansterken. Geregeld vliegen er ook trekvogels tegen een raam. De omgeving wordt weerspiegeld in een raam, en daarom lijkt het voor een vogel alsof hij gewoon kan verder vliegen. In deze periode krijgen we soorten zoals Houtsnippen, Goudhaantjes en Zwarte mezen over de vloer. Gelukkig kan 70% van de raamslachtoffers weer terug vrijgelaten worden. 

In het najaar starten egels hun winterslaap. Maar elk jaar helpen we zieke en ondervoedde egels, die zonder onze hulp de winter niet zouden overleven. Het gaat vaak om jongen uit late nesten die niet dik genoeg zijn om de winterslaap te overleven. Ze verliezen tot 40% van hun lichaamsgewicht tijdens de overwintering, en hebben dus genoeg reserve nodig. Door recent onderzoek kunnen Egels ook in de winter vrijgelaten worden mits ze minstens 600gr wegen. Ze gaan dan na vrijlating een plekje opzoeken en gaan in winterslaap. Egels slapen trouwens niet altijd door: ze worden wakker gedurende warmere periodes en zoeken dan voedsel. 

De winterstormen brengen elk jaar olieslachtoffers binnen. Op jaarbasis zijn er gemiddeld 500 olielozingen voor onze kust, een onvoorstelbaar hoog getal, waaruit je kan besluiten dat er nooit een winter zal voorbijgaan zònder olievogels. De laatste winters is het aantal gelukkig gedaald tot maximaal een 30-tal stuks. 

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-21u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22