Wedstrijd / Digitale opendeurdag | VOC Oostende

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-21u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22


Wedstrijd / Digitale opendeurdag

Om onze vele leden, vinders van dieren en andere sympathisanten te bedanken, schenken we op onze digitale opendeurdag 3 rondleidingen deluxe weg.

Wedstrijdreglement

 1. Algemeen
  • Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijd 'Digitale opendeurdag 2020' die loopt op de sociale mediakanalen (Facebook, YouTube, website) van de organisator, het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw (Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
  • Deze wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van de organisator.
  • De wedstrijd wordt gratis aangeboden en doet geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
  • Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
  • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 2. Deelname en registratie
  • Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  • Deelname vereist geen voorafgaandelijke registratie of aanmelding.
  • Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.
  • De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier hieronder.
  • Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, straat, gemeente en land. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelneme niet in aanmerking voor een prijs.
  • Iedere speler speelt individueel en kan slechts éénmaal deelnemen. Er zal per wedstrijd maximaal 1 winnaar per postadres en per e-mailadres worden toegekend.
  • Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: de personeelsleden van Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw.
 3. Wedstrijdverloop
  • De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag in te vullen.
 4. Prijs
  • Aan deze wedstrijd zijn drie rondleidingen deluxe verbonden. Elke winnaar vergezeld van maximum 5 andere personen krijgt een rondleiding achter de schermen door één van de vaste of vrijwillige medewerkers van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw. Het moment waarop deze rondleiding doorgaat wordt in samenspraak tussen winnaar en organisator bepaald en is afhankelijk van de voorgeschreven maatregelen in het kader van de coronacrisis.
  • De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld én die het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
  • Elke winnaar wordt persoonlijk via email of telefonisch op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs.
 5. Privacy
  • Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR).
  • Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

VUL HET FORMULIER IN OM DEEL TE NEMEN

Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar voc.oostende@vogelbescherming.be  per post naar ORGANISATIE Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-21u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22