Overslaan en naar de inhoud gaan

Het onstaan

Het verhaal van het Vogelopvangcentrum (VOC) begint als een bescheiden initiatief, ontstaan uit de passie van een kleine groep mensen. In de vroege jaren 70 kwam deze groep samen in de Jeugdherberg, gelegen aan de Raversijdestraat. Hun liefde voor de natuur leidde tot het observeren van de zeevogeltrek en andere natuurstudies.

Het was tijdens deze tellingen, vooral in de herfst en winter van 1973 en 1974, dat ze werden geconfronteerd met de trieste aanblik van vogels besmeurd met stookolie. Dit inspireerde hen tot actie. Gedreven door vastberadenheid, begonnen ze in 1976 met het systematisch wassen, verzorgen en monitoren van deze 'olievogels. De resultaten werden regelmatig doorgegeven aan het Belgisch Coördinatiecomité voor de Bescherming van Vogels.

Hierdoor nam de lokale naamsbekendheid toe waardoor mensen konden helpen met verkeersduiven en andere slachtoffers uit de vogelwereld, zoals nestjongen.  Met elk succesvol herstelde vogel groeide de steun van de vrijwilligers. In 1980, was er een Natuurweek in Jeugdherberg De Ploate waar Oostendse natuur- en milieuverenigingen aan deelnamen. Doordat het initiatief zo succesvol was ontstonden er nieuwe verenigingen, waaronder het Vogelasiel en het Mariene Ecologisch Centrum.

Ondanks aanvankelijke tegenslagen en uitdagingen, kreeg het Vogelasiel uiteindelijk vorm in 1984, dankzij de inzet van individuen zoals Denise Verstappen, Jan Mihl en Arthur Craey. De tocht naar een geschikte locatie was moeilijk, van tribunes onder voetbalvelden tot een leegstaand pand van een houthandelaar in de Leffingestraat. In oktober 1985 vond het VOC uiteindelijk een thuis in de kelder van Jeugdherberg "De Branding" in de Raversijdestraat 18.

De groei en impact van het VOC werden steeds groter. Het VOC verhuisde in 1987 naar een ruimere locatie, naar pand Langestraat aan de hoek van de Kapucijnenstraat door de sluiting van de Jeugdherberg “De Branding”.

We kregen luchtondersteuning voor controles op zee vanaf 1987. Financiële steun vanuit de overheid volgde in 1988, waardoor het VOC kon uitbreiden en meer olievogels kon helpen, met pieken van inname na bepaalde olierampen, zoals de ramp Erica in 1999 en de Tricolor ramp in 2003.

In 2009 betrad het VOC een nieuw hoofdstuk met een verhuizing naar een gedeeltelijk voltooide locatie in Raversijde, wat symboliseerde hoe het van een klein initiatief was uitgegroeid tot een essentiële pijler van dierenwelzijn en milieubescherming. Dit is slechts het begin van de toewijding, doorzettingsvermogen en groei van het Vogelopvangcentrum Oostende!